shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.505.988
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 2011
Begindatum:21 oktober 2011
Naam:VERMANDER KRISTOF
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2014
Adres van de zetel: Melkerijstraat 2 Stratenplan
8340 Damme
Sinds 12 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vermander ,  Kristof  Sinds 12 december 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 15 januari 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 januari 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 januari 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 januari 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 januari 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 15 januari 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 12 december 2014
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 12 december 2014
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 21 oktober 2011
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 december 2014
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 december 2014
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 december 2014
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 oktober 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 oktober 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug