shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.768.482
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 2011
Begindatum:3 november 2011
Naam:ECOTEAM 99
Naam in het Frans, sinds 27 oktober 2011
Adres van de zetel: Grote-Ringlaan 17   bus 13
1070 Anderlecht
Sinds 1 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gueor ,  Pierre  Sinds 27 oktober 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 25 november 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 15 januari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 25 november 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug