shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.804.116
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 2011
Begindatum:4 november 2011
Naam:KLIMAPLUS
Naam in het Nederlands, sinds 2 november 2011
Adres van de zetel: Bergstraat(STE) 21 Stratenplan
9190 Stekene
Sinds 2 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Geest ,  Filip  Sinds 2 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 25 januari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 7 november 2011
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 7 november 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 augustus 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug