shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.729.574
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2011
Begindatum:12 december 2011
Naam:WOLLUX
Naam in het Frans, sinds 27 januari 2012
Adres van de zetel: Kasteellaan 184-190
7700 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 december 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  13.100  -  Bewerken en spinnen van textielvezels
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  13.200  -  Weven van textiel
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  13.300  -  Textielveredeling
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  13.929 -  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
Sinds 1 januari 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.718.015,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug