shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.011.081
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 2011
Begindatum:7 november 2011
Naam:OXALIS BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2011
Adres van de zetel: Kortrijksesteenweg 1004 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 21 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brutin ,  Elcerlyck  Sinds 1 november 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 23 november 2017
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 23 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug