shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.011.081
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 2011
Begindatum:7 november 2011
Naam:OXALIS BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2011
Adres van de zetel: Sint-Lievenslaan 266 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 16 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Labeeuw ,  Piet  (0643.776.429)   Sinds 2 december 2015
Zaakvoerder (2)0643.776.429   Sinds 2 december 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2012
 
Ruwbouw
Sinds 12 januari 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 12 januari 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 januari 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 12 januari 2012
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 12 januari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 24 november 2011
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 24 november 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 24 november 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 november 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 24 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 23 november 2017
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 23 november 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug