shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.147.871
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 2011
Begindatum:18 november 2011
Naam:EBG OIL
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 2018
Adres van de zetel: Tiendenstraat 3 Stratenplan  bus 1.1
3690 Zutendaal
Sinds 28 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Urus ,  Bahadir  Sinds 9 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  49.500  -  Vervoer via pijpleidingen
Sinds 4 december 2019
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 4 december 2019
BTW 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 4 december 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug