shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.341.772
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 november 2011
Begindatum:22 november 2011
Naam:XANO BOUWGROEP
Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2011
Adres van de zetel: Voormeers 14 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 20 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Daele ,  Xavier  Sinds 22 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 januari 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 3 januari 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 januari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 januari 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 januari 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 januari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug