shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.762.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 2011
Begindatum:8 december 2011
Naam:Liagre-Cauwels
Naam in het Nederlands, sinds 17 september 2019
Adres van de zetel: Bellevuestraat 7
8870 Izegem
Sinds 17 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0849.549.358   Sinds 17 september 2019
Vaste vertegenwoordiger Liagre ,  Jan  (0849.549.358)   Sinds 9 november 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 februari 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 3 februari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 juni 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 februari 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 februari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 10 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 december 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug