shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.851.320
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2011
Begindatum:15 december 2011
Naam:Electra Technics
Naam in het Nederlands, sinds 14 december 2011
Adres van de zetel: Wijngaardveld 29   bus e
9300 Aalst
Sinds 25 november 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0654.915.789   Sinds 27 december 2023
Bestuurder 0687.923.604   Sinds 27 december 2023
Vaste vertegenwoordiger De Wit ,  Jurgen  (0654.915.789)   Sinds 27 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Daeseleire ,  Kim  (0687.923.604)   Sinds 27 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 3 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 maart 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug