shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.087.187
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2011
Begindatum:30 november 2011
Naam:BOUWTECH & IT
Naam in het Nederlands, sinds 30 november 2011
Adres van de zetel: Opwijksestraat 32 Stratenplan
9280 Lebbeke
Sinds 30 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 30 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Taeye ,  Marc  Sinds 30 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2012
 
Ruwbouw
Sinds 3 januari 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 januari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 januari 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 januari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 23 januari 2012
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 23 januari 2012
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 23 januari 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug