shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.235.162
Status:Stopgezet
Sinds 31 december 2020
Rechtstoestand: Stopzetting activiteit entiteit natuurlijk persoon
Sinds 31 december 2020
Begindatum:1 januari 2012
Naam:Soetewey, Harry
Sinds 1 januari 2012
Telefoonnummer:
0476/25.66.41 Sinds 1 januari 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
soeteweyharry@hotmail.comSinds 1 januari 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Soetewey ,  Harry  Sinds 1 januari 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug