shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.450.740
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2012
Begindatum:5 januari 2012
Naam:COOLEN Installatietechniek
Naam in het Nederlands, sinds 5 januari 2012
Adres van de zetel: Hoge Mauw 1150
2370 Arendonk
Sinds 1 december 2015
Telefoonnummer:
014/431343 Sinds 1 december 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
coolenbvba@skynet.beSinds 1 december 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Coolen ,  Bart  Sinds 22 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 13 januari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 13 januari 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 13 januari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 13 januari 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 januari 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 13 januari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 januari 2012
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 5 januari 2012
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 januari 2012
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 5 januari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug