shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.462.321
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 januari 2012
Begindatum:6 januari 2012
Naam:BOUWWERKEN VAN HOECK GERT
Naam in het Nederlands, sinds 4 januari 2012
Adres van de zetel: Cyriel Prieëlsstraat 116 Stratenplan
9404 Ninove
Sinds 4 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Hoeck ,  Gert  Sinds 4 januari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2012
 
Ruwbouw
Sinds 3 februari 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 3 februari 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 3 februari 2012
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 februari 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 februari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 4 januari 2012
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 4 januari 2012
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 4 januari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 februari 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug