shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.496.864
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2011
Begindatum:15 december 2011
Naam:MR-GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2013
Adres van de zetel: Pluim(Z) 7
8550 Zwevegem
Sinds 11 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0685.809.497   Sinds 16 mei 2023
Vaste vertegenwoordiger Maes ,  Robin  (0685.809.497)   Sinds 1 augustus 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 juni 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 20 juni 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 juni 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 juni 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 9 mei 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 6 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 december 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug