shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0843.369.468
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 februari 2012
Begindatum:3 februari 2012
Naam:SANITO CHAUFFE
Naam in het Frans, sinds 3 februari 2012
Adres van de zetel: Kolonel Bourgstraat 152B Stratenplan  bus 3
1140 Evere
Sinds 15 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Charh ,  Amilcar  Sinds 3 februari 2012
Zaakvoerder (2) Charh ,  Sanissa  Sinds 3 februari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 februari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 3 februari 2012
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 3 februari 2012
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 februari 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug