shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0843.534.071
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2012
Begindatum:1 februari 2012
Naam:FL BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 2012
Adres van de zetel: Timkensbergstraat 99 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 19 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fl.bouw@hotmail.beSinds 19 juli 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 1 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Fralleoni ,  Livio  Sinds 28 september 2017
Zaakvoerder Fralleoni ,  Mario  Sinds 1 februari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2012
 
Ruwbouw
Sinds 10 februari 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 oktober 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 februari 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 februari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 februari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug