shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0843.607.515
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 februari 2012
Begindatum:13 februari 2012
Naam:BOUWTEAM STROMA
Naam in het Nederlands, sinds 13 februari 2012
Adres van de zetel: Vulderstraat 32 Stratenplan
9991 Maldegem
Sinds 13 februari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Stroo ,  Christoph  Sinds 13 februari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2012
 
Ruwbouw
Sinds 20 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 19 maart 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 februari 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 februari 2012
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 14 februari 2012
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 14 februari 2012
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 14 februari 2012
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 14 februari 2012
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 14 februari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 19 maart 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug