shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0843.679.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 januari 2014
Begindatum:14 januari 2014
Naam:Haertjens, Thomas
Sinds 14 januari 2014
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Kortewagenstraat 95
9230 Wetteren
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Haertjens ,  Thomas  Sinds 14 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 januari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 14 januari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 januari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 januari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 14 januari 2014
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 14 januari 2014
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug