shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.778.056
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 februari 2012
Begindatum:17 februari 2012
Naam:KN Services
Naam in het Nederlands, sinds 17 februari 2012
Adres van de zetel: Slangbeekweg 9   bus A
3520 Zonhoven
Sinds 16 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0790.567.816   Sinds 16 november 2022
Vaste vertegenwoordiger Adibelli ,  Zafer  (0790.567.816)   Sinds 16 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 februari 2012
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 februari 2012
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 17 februari 2012
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 17 februari 2012
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 17 februari 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug