shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.194.760
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 maart 2012
Begindatum:6 maart 2012
Naam:DAKWERKEN DE GENT
Naam in het Nederlands, sinds 29 februari 2012
Adres van de zetel: Bredestraat 66 Stratenplan  bus 1
9300 Aalst
Sinds 29 februari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 29 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Gent ,  Marc  Sinds 29 februari 2012
Zaakvoerder Vieuvalet ,  Annique  Sinds 29 februari 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 14 maart 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 maart 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 14 maart 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 6 maart 2012
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 6 maart 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2012
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug