shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.782.205
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 2012
Begindatum:28 maart 2012
Naam:AP Construct
Naam in het Nederlands, sinds 22 maart 2012
Adres van de zetel: Gentsesteenweg 44
9750 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bracke ,  Liam  Sinds 4 juli 2017
Zaakvoerder (2) Bracke ,  Patrick  Sinds 22 maart 2012
Zaakvoerder (2) Mobouck ,  Ann  Sinds 22 maart 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 juni 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 juni 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug