shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.819.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 2012
Begindatum:20 maart 2012
Naam:ALGEMENE LOODGIETERIJ CLAES
Naam in het Nederlands, sinds 20 maart 2012
Afkorting: ALC
Naam in het Nederlands, sinds 20 maart 2012
Adres van de zetel: Pierstraat 202 Stratenplan
2630 Aartselaar
Sinds 6 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Claes ,  Carl  (0543.662.531)   Sinds 3 januari 2014
Vaste vertegenwoordiger Claes ,  Tom  (0543.663.620)   Sinds 3 januari 2014
Zaakvoerder (2)0543.662.531   Sinds 3 januari 2014
Zaakvoerder (2)0543.663.620   Sinds 3 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 januari 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 april 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 7 januari 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug