shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.848.026
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2012
Begindatum:1 april 2012
Naam:Janssens, Johan
Sinds 1 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Janssens ,  Johan  Sinds 1 april 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 2 april 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 2 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 april 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 april 2012
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 2 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug