shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.882.470
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2012
Begindatum:30 maart 2012
Naam:TRIPLE M
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2012
Adres van de zetel: Kunstlaan 56   bus 4C
1000 Brussel
Sinds 1 december 2016

Doorgehaald adres sinds 3 mei 2024(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 30 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Koren ,  Daniel  Sinds 30 maart 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 juni 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 april 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 18 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug