shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.897.120
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2012
Begindatum:30 maart 2012
Naam:ELECOM TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2012
Adres van de zetel: August Van Landeghemstraat 65
2830 Willebroek
Sinds 30 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
elecomm.be Sinds 30 maart 2012(1)
belock.be Sinds 1 juli 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Benasker ,  Mohammed  Sinds 1 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 25 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 maart 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 11 september 2019
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 november 2022
Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 2 november 2022
Btw 2008  61.100  -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 11 september 2019
Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 april 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  55.100 -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 2 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug