shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.916.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2012
Begindatum:2 april 2012
Naam:BART DOOLAEGE
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2012
Adres van de zetel: Biezeputstraat 88
9420 Erpe-Mere
Sinds 30 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Doolaege ,  Bart  Sinds 30 maart 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 25 april 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 25 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 april 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 april 2012
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 25 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug