shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.980.361
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2012
Begindatum:29 maart 2012
Naam:VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2015
Adres van de zetel: Knokkebaan 25 Stratenplan  bus /B
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Spegelaere ,  Wouter  (0833.099.247)   Sinds 1 september 2017
Vaste vertegenwoordiger Van Tornhaut ,  Dirk  (0883.073.845)   Sinds 8 mei 2015
Zaakvoerder (2)0833.099.247   Sinds 1 september 2017
Zaakvoerder (2)0883.073.845   Sinds 8 mei 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juni 2015
 
Ruwbouw
Sinds 17 juni 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 17 juni 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 17 juni 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 juni 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 juni 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 17 juni 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juni 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 8 mei 2015
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 8 mei 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 mei 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 mei 2015
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 8 mei 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug