shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.980.361
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2012
Begindatum:29 maart 2012
Naam:VAN DE WALLE INDUSTRIAL BUILDING CONTRACTOR
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2015
Adres van de zetel: Knokkebaan 25   bus /B
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
boekhouding@vantornhaut.beSinds 1 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Spegelaere ,  Wouter  (0833.099.247)   Sinds 1 september 2017
Vaste vertegenwoordiger Van Tornhaut ,  Dirk  (0883.073.845)   Sinds 8 mei 2015
Zaakvoerder (2)0833.099.247   Sinds 1 september 2017
Zaakvoerder (2)0883.073.845   Sinds 8 mei 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juni 2015
 
Ruwbouw
Sinds 17 juni 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 17 juni 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 17 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 juni 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 juni 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 17 juni 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juni 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 mei 2015
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 8 mei 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug