shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0845.000.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2012
Begindatum:4 april 2012
Naam:ALGEMENE VLOER- EN TEGELWERKEN JOOST LANDUYT
Naam in het Nederlands, sinds 4 april 2012
Adres van de zetel: Zwinstraat 47
8340 Damme
Sinds 4 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 april 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Landuyt ,  Joost  Sinds 4 april 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 19 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 4 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 19 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 4 april 2012
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 4 april 2012
Btw 2008  46.735  -  Groothandel in vloer- en wandtegels
Sinds 4 april 2012
Btw 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 4 april 2012
Btw 2008  47.523  -  Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 april 2012
Btw 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 april 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 4 april 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug