shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0845.419.732
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 2012
Begindatum:20 april 2012
Naam:AJK ACCOUNTANCY
Naam in het Nederlands, sinds 17 april 2012
Adres van de zetel: Opperstraat 168 Stratenplan
3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Sinds 17 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Appeltans ,  Annelies  Sinds 20 april 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2012
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 juni 2012
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug