shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.423.681
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2012
Begindatum:1 juni 2012
Naam:Algemene Bouwwerken Bart Helsen
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2012
Adres van de zetel: Oosterwijk 46 Stratenplan
2260 Westerlo
Sinds 1 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Helsen ,  Bart  Sinds 1 juni 2012
Zaakvoerder (2) Michiels ,  Jozef  Sinds 1 juni 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2012
 
Ruwbouw
Sinds 5 oktober 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 oktober 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 oktober 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug