shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.475.745
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2012
Begindatum:11 juni 2012
Naam:SGL INVEST
Naam in het Frans, sinds 8 juni 2012
Adres van de zetel: Jules Broerenstraat 60 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 8 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Lauric ,  Leonte  Sinds 8 juni 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 30 augustus 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2012
 
Ruwbouw
Sinds 30 augustus 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 30 augustus 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 augustus 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 30 augustus 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 30 augustus 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 30 augustus 2012
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 30 augustus 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 augustus 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 30 augustus 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 30 augustus 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 augustus 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 30 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 juni 2012
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 8 juni 2012
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 8 juni 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 juni 2012
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug