shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.756.352
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2012
Begindatum:18 juni 2012
Naam:MOERMAN TORRE TECHNIEKEN
Naam in het Nederlands, sinds 18 juni 2012
Adres van de zetel: Volpenswege 57
9940 Evergem
Sinds 18 juni 2012
Telefoonnummer:
093573627 Sinds 18 juni 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
annemie@torremoerman.beSinds 18 juni 2012(1)
Webadres:
www.torremoerman.be Sinds 18 juni 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0442.981.380   Sinds 1 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Moerman ,  Lucas  (0442.981.380)   Sinds 1 september 2021
Vaste vertegenwoordiger Moerman ,  Torre  (0871.273.596)   Sinds 21 december 2013
Zaakvoerder (3)0871.273.596   Sinds 21 december 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 juli 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 juli 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 juli 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 juli 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 juli 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 10 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 juli 2012
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 juli 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 juli 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 juli 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 juli 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 juli 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 september 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug