shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.079.224
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2012
Begindatum:3 juli 2012
Naam:ALFA COOL
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 2012
Adres van de zetel: Keizer Karellaan 584   bus 6
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 23 december 2019
Telefoonnummer:
+3253895125 Sinds 3 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
diane@alfacool.beSinds 3 januari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rosewick ,  Erwin  Sinds 23 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 4 september 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 december 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 januari 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 september 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 augustus 2012
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 augustus 2012
Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 augustus 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug