shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.263.029
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2012
Begindatum:3 juli 2012
Naam:RDS BUILDING ESTATE
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2012
Adres van de zetel: Dendermondesteenweg 737
9070 Destelbergen
Sinds 15 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Gentier ,  Stefanie  (0670.779.348)   Sinds 6 februari 2017
Zaakvoerder (2)0670.779.348   Sinds 6 februari 2017
Zaakvoerder (2) De Stercke ,  Pieter  Sinds 3 juli 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 19 december 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 december 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 19 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 19 december 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 19 december 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2012
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 september 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug