shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.593.126
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juli 2012
Begindatum:4 juli 2012
Naam:Cieslinski, Marian
Sinds 4 juli 2012
Telefoonnummer:
0495404558 Sinds 14 januari 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@mariopol.comSinds 14 januari 2015(1)
Webadres:
www.mariopol.com Sinds 14 januari 2015(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Cieslinski ,  Marian  Sinds 4 juli 2012
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2012
 
Ruwbouw
Sinds 20 juli 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 juli 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 juli 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 20 juli 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 juli 2012
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 juli 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 20 juli 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 juli 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 juli 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug