shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.607.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juli 2012
Begindatum:12 juli 2012
Naam:GuySolutions@home
Naam in het Nederlands, sinds 12 juli 2012
Adres van de zetel: Berkenlaan 7 Stratenplan
8560 Wevelgem
Sinds 12 juli 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bertin ,  Guy  Sinds 12 juli 2012
Zaakvoerder (2) Eggermont ,  Cecile  Sinds 12 juli 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 25 augustus 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 augustus 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 25 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 september 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 15 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 augustus 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 25 augustus 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 25 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 15 augustus 2012
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 15 augustus 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 23 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug