shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.020.520
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 oktober 2019
Begindatum:6 augustus 2012
Naam:KEDRON
Naam in het Nederlands, sinds 6 augustus 2012
Adres van de zetel: Sint-Truidensesteenweg(ORS) 263 Stratenplan
3350 Linter
Sinds 11 november 2017

Doorgehaald adres sinds 27 juli 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 6 augustus 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vereffenaar Es ,  Deborah  Sinds 20 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Es ,  Deborah  Sinds 10 oktober 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 november 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug