shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.645.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 september 2012
Begindatum:12 september 2012
Naam:LEFEVERE S.
Naam in het Nederlands, sinds 12 september 2012
Adres van de zetel: Roeselarestraat 107
8880 Ledegem
Sinds 26 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lefevere ,  Stijn  Sinds 1 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2012
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 29 november 2012
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 29 november 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 november 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 29 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 27 maart 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 10 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 29 november 2012
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 29 november 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 november 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 november 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 september 2012
Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 12 september 2012
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 12 september 2012
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 12 september 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 maart 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug