shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.774.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 2012
Begindatum:18 september 2012
Naam:Arpa Construct
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 2012
Adres van de zetel: Ieperstraat 81 Stratenplan
8700 Tielt
Sinds 18 september 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Fraeye ,  Stefaan  Sinds 18 september 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2012
 
Ruwbouw
Sinds 1 oktober 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 oktober 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 maart 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 20 maart 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 augustus 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 maart 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 20 maart 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 oktober 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 oktober 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.995 -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 21 augustus 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 september 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug