shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.791.471
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 2012
Begindatum:18 september 2012
Naam:ECO SYSTEM PRO
Naam in het Frans, sinds 18 september 2012
Adres van de zetel: Scholenstraat(D) 4 Stratenplan
7711 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Decraene ,  Samuël  Sinds 18 september 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 februari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 18 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 oktober 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 februari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 11 februari 2014
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 11 februari 2014
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug