shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.791.471
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 2012
Begindatum:18 september 2012
Naam:ECO SYSTEM PRO
Naam in het Frans, sinds 18 september 2012
Adres van de zetel: Scholenstraat(D) 4
7711 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Decraene ,  Samuël  Sinds 5 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 februari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 18 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 oktober 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 februari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 11 februari 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2012
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 11 februari 2014
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 oktober 2012
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug