shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.842.248
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 2012
Begindatum:20 september 2012
Naam:De Rauw Kris
Naam in het Nederlands, sinds 20 september 2012
Adres van de zetel: Meerskant 32 Stratenplan  bus B
9280 Lebbeke
Sinds 20 september 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Rauw ,  Kris  Sinds 20 september 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2012
 
Ruwbouw
Sinds 4 december 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 december 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 december 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 december 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 december 2012
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 12 november 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 november 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 december 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 november 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug