shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0849.139.186
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2012
Begindatum:26 september 2012
Naam:Q-BOUWPARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 26 september 2012
Adres van de zetel: Ploeglei 31 Stratenplan
2950 Kapellen
Extra adresinfo: 1ste verdieping
Sinds 20 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Quick ,  Kenneth  (0437.578.084)   Sinds 2 december 2013
Vaste vertegenwoordiger Janssens ,  Cindy  (0847.985.876)   Sinds 26 september 2012
Zaakvoerder (2)0437.578.084   Sinds 2 december 2013
Zaakvoerder (2)0847.985.876   Sinds 26 september 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 oktober 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 oktober 2012
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug