shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.299.534
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2012
Begindatum:28 september 2012
Naam:VAN DUYSE
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2012
Adres van de zetel: Kievitstraat(LST) 12
2811 Mechelen
Sinds 28 september 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Duyse ,  Roland  Sinds 28 september 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2012
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 29 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 29 oktober 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  47.530  -  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 november 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.333 -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 november 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug