shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.384.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2012
Begindatum:2 oktober 2012
Naam:BELGISCHE INCASSO DIENST
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 2012
Adres van de zetel: Keizer Karellaan 584
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 1 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Gubbels ,  Jan  (0848.918.858)   Sinds 2 oktober 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 2 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Minnelijke invordering van schulden van de consument
Sinds 4 februari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  82.910  -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 2 oktober 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 1 november 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug