shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.558.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2012
Begindatum:10 oktober 2012
Naam:SALVUM ENERGY
Naam in het Nederlands, sinds 11 februari 2014
Adres van de zetel: Sledderlo 6 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 24 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Üstboga ,  Atik  Sinds 10 oktober 2012
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 oktober 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2012
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 30 april 2014
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 30 april 2014
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 12 november 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug