shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0849.564.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2012
Begindatum:12 oktober 2012
Naam:ELIN
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2012
Adres van de zetel: Solvynsstraat 7 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 31 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Kalkan ,  Özlem  Sinds 31 december 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 18 december 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 18 december 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 8 maart 2018
BTW 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 8 maart 2018
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 8 maart 2018
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 8 maart 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug