shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0859.594.006
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juli 2003
Begindatum:9 juli 2003
Naam:chauffage-climatisation-electricite
Naam in het Frans, sinds 9 juli 2003
Adres van de zetel: Werkhuizenstraat 16 Stratenplan
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 11 juli 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Grana ,  Houria  Sinds 1 november 2005
Zaakvoerder (2) Grana ,  Mohamed  Sinds 31 maart 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 september 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 15 april 2009
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 februari 2009
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 15 april 2009
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 februari 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug