shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0859.663.983
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 2003
Begindatum:16 juli 2003
Naam:BVBA Schelstraete Koen
Naam in het Nederlands, sinds 2 juli 2003
Adres van de zetel: Europalaan 41
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Hauttekeete ,  Lindsay  Sinds 2 juli 2003
Zaakvoerder (3) Schelstraete ,  Koen  Sinds 2 juli 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 8 juli 2003
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 8 juli 2003
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 8 juli 2003
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 8 juli 2003
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 8 juli 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2003
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 maart 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 22 maart 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 maart 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 22 maart 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 22 maart 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 maart 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug