shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0861.034.257
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juni 2017
Begindatum:21 februari 2017
Naam:Leysen, Kristof
Sinds 21 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Leysen ,  Kristof  Sinds 21 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 21 februari 2017
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 21 februari 2017
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 21 februari 2017
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 21 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug