shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0861.543.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2003
Begindatum:1 oktober 2003
Naam:Cobbaert, Kristof
Sinds 1 oktober 2003
Telefoonnummer:
0478491262 Sinds 11 juli 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kristofcob@gmail.comSinds 11 juli 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Cobbaert ,  Kristof  Sinds 1 oktober 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2003
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 20 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug